Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

> wspólnoty

RADA DUSZPASTERSKA

 
Brzezińska Wioletta
Burglin Leokadia
Czupryniak Zofia
Czyplis Ewa - sekretarz
Gonciarz Adam
Kleina Irena
Krauze Łucja
Linkiewicz Paweł – wiceprzewodniczący
Łyszyk Lidia
Mielniczek Andrzej
Mielniczek Lucyna - wiceprzewodniczący
Myślińska Irena
Myśliński Henryk
Palewski Henryk
Stelmach Rafał - przewodniczący
Rapińczuk Danuta
Roda Jadwiga
Roda Ryszard
Różańska Maria


 
Caritas Parafialna
 
                Caritas parafialna jest podstawowym ogniwem Caritas.
Caritas parafialna zostaje ustanowiona decyzją dyrektora  Caritas diecezjalnej.
 Na jej czele stoi każdorazowo proboszcz parafii, który działa poprzez swojego świeckiego zastępcę. Członkowie parafialnych oddziałów Caritas są wyłącznie wolontariuszami.

 
                             Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:

                - mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej 
        - rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy
        - świadczenie pomocy potrzebującym
        - współpraca z diecezjalną centralą Caritas
          i innymi oddziałami
Jeśli chcesz pomóc:
Konto bankowe:
PKO BP SA oddział w Miastku
53 1020 4708 0000 7402 0003 2300

                                   
           
     ŻYWY RÓŻANIEC


 
"Rodzina Różańcowa" to wspólnota modlitewna, której członkowie modlą się codziennie odmawiając różaniec. Składa się ona z tzw. "róż różańcowych", do których należy po 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.
 
WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 
Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych.
Papież Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".
Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś. Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.
 
czytaj więcej
SZKOLNE KOŁO CARITAS - KĘPICE

SZKOLNE KOŁO CARITAS - WARCINO czytaj więcej
RODZINA PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM DUCHOWNEGO
SCHOLA MŁODZIEŻOWA
SCHOLA DZIECIĘCA
MINISTRANCI
czytania na kazdy dzień czytania na kazdy dzień
licznik odwiedzin:
319070
www.kepice.koszalin.opoka.org.pl / parafia.kepice.eu                                                                                                                                 design & hosting f-ski.pl